Auto Fleet Management


Zadaniem zaproponowanej przez AFM usługi Zarządzania flotą Klienta jest przejęcie od niego wszelkich obowiązków związanych z administrowaniem floty, jak również zapewnieniem jak najwyższej mobilności pracowników przy minimalizacji kosztów eksploatacji i wdrażania programów oszczędnościowych.

Zarządzanie flotą pojazdów przez Auto Fleet Management zawiera pełen zakres obsługi Państwa floty przez naszych specjalistów. Więcej...